Desiree nimi

2017. aasta 1. jaanuari seisuga on eesnimi Desiree 66 naisel. Desiree on populaarsuselt 939. naisenimi.

Vanim Desiree on vanuserühmas 35–39, noorim vanuserühmas 0–4.

Desiree on keskmiselt 10 aasta vanune (mediaanvanus on 8).

Kõige populaarsem on eesnimi Desiree vanuserühmas 0–4, kus neid on 10 000 elaniku kohta 2,75.

Kõige rohkem on eesnimega Desiree sündinuid juunis, kokku 9.

https://www.stat.ee/public/apps/nimed/